PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Cele i formy działania

Spis treści

Cele i formy działania
§ 8

Celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia, polegająca na podejmowaniu działań na rzecz społeczności składającej się z osób (pacjentów), znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, z powodu wystąpienia u nich różnego rodzaju krwotoków.

§ 9

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez:
  1. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  2. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.