PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program dla lekarzy

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
- Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka (Warszawa, Olsztyn)
10.15-11.00

Wykład inauguracyjny - „Hemostaza w stanach zagrożenia życia”
Dr Małgorzata Lipińska-Gediga

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00 Sesja 1 Wprowadzenie do hemostazy
11.15-11.30

Podstawy hemostazy i procesy regulujące hemostazę miejscową
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)

11.30-11.45

Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne w aspekcie leczenia operacyjnego
Dr n. med. Andrzej Mital

11.45-12.00 Śródoperacyjna diagnostyka nabytych nierozpoznanych osoczowych skaz krwotocznych
Doc. Janusz Trzebicki (Warszawa)
12.00-12.15 Płynoterapia resuscytacyjna przy masywnych utratach krwi
Prof. Paweł Sobczyński (Poznań)
12.15-12.30 Techniki preparowania tkanek w aspekcie hemostazy śródoperacyjnej - część 1
Prof. Janusz Strzelczyk (Łódź)
12.30-12.45 Techniki preparowania tkanek w aspekcie hemostazy śródoperacyjnej - część 2
Prof. Bogusław Kędra (Białystok)
12.45-13.00 Hemostaza w obrażeniach ciała
Prof. Marek Maruszyński (Warszawa)
13:00-13:15 Zaburzenia hemostazy związane z wycięciem martwicy oparzeniowej
Prof. Jerzy Strużyna (Łęczna)
13.15-14.00 Lunch
14.00-15.30 Sesja 2 Zastosowanie środków do uzyskania hemostazy miejscowej
– analiza i dyskusja na podstawie materiałów filmowych – część 1
14.00-15.00 Centralny układ nerwowy z uwzględnieniem dostępu przedniego do kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
Komentarz - Prof. Wojciech Kloc (Gdańsk, Olsztyn),
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)
Dr n. med. Arkadiusz Podkowiński
15.00-15.30 Rana płuca, szew płucny ręczny z przeciekiem powietrza
Komentarz - Doc. Marek Sawicki (Lublin)
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 Sesja 3 Zastosowanie środków do uzyskania hemostazy miejscowej
– analiza i dyskusja na podstawie materiałów filmowych – część 2
15.45-16.45 Hemostaza w chirurgii wątroby – rana kłuta wątroby, drążąca rana wątroby uszkodzenie okolicy spływu żył wątrobowych, resekcja wątroby
Komentarz- Prof. Rafał Paluszkiewicz (Warszawa),
Prof. Mariusz Frączek (Warszawa), Prof. Janusz Strzelczyk (Łódź)
16.45-17.00 Częściowe wycięcie nerki z powodu guza - jak zapewnić  hemostazę?
Prof. Andrzej Borówka (Warszawa),
17.00-17.30 NSS - Resekcja częściowa nerki, uszkodzenie żyły głównej dolnej w odcinku podnerkowym
Komentarz - Prof. Andrzej Borówka (Warszawa),
Prof. Bogusław Kędra (Białystok),
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)
17.30 Zakończenie