PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Adresat działań

Bezpośrednim odbiorcą skutecznego systemu ochrony zdrowia jest pacjent i jego rodzina a w szerszym znaczeniu społeczeństwo oraz jego dobrobyt

Polski system ochrony zdrowia wskazuje odpowiedzialność konkretnych organizacji i instytucji za zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń. W problematyce ciężkich krwotoków działania te mają szerszy zakres, obejmujący także i profilaktykę, czyli na przykład promowanie odpowiedniego modelu zachowań, zmniejszającego ryzyko wystąpienia zagrożenia ciężkim krwotokiem. Znaczną rolę w tym także pełni edukacja społeczna.

Szeroko rozumiana ochrona zdrowia, poszczególne jej organizacje takie jako zakłady opieki zdrowotnej, profesjonaliści medyczni, płatnik za świadczenia zdrowotnej, czy też samorząd terytorialny - to bezpośredni adresat działań Stowarzyszenia.

Szczególne miejsce zajmuje płatnik - dysponent środków publicznych, do których w chwili obecnej należy Narodowy Fundusz Zdrowia, Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Nauki oraz Minister Edukacji i Sportu. Niewątpliwie powinien on być zainteresowany aspektami jakościowymi i ekonomicznymi prowadzonych działań. Poszukiwać rozwiązań racjonalnych kosztowo, skutecznych oraz o wysokiej jakości.

Innym adresatem, równie istotnym jest szeroka opinia publiczna oraz poszczególni jej obywatele.