PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program dla pielęgniarek operacyjnych

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
- Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka(Warszawa, Olsztyn)
10.15-11.00

Wykład inauguracyjny - „Hemostaza w stanach zagrożenia życia”
Dr Małgorzata Lipińska-Gediga

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00 Sesja 1 Zasady przygotowania preparatów do uzyskania hemostazy miejscowej
11.15-11.40

Podstawy hemostazy – repetytorium
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)

11.40-12.00 Praktyczne aspekty pielęgniarstwa operacyjnego w zaopatrywaniu krwawień śródoperacyjnych
Mgr Wioletta Gajosz (Lublin), Mgr Barbara Wyroślak (Lublin)
12.00-13.15 Warsztat
Ćwiczenia praktyczne hemostatyki miejscowe, przygotowanie, aplikacja
13.15-14.00 Lunch
14.00-15.30 Sesja 2 Zastosowanie środków do uzyskania hemostazy miejscowej
– analiza i dyskusja na podstawie materiałów filmowych – część 1
14.00-15.00 Centralny układ nerwowy z uwzględnieniem dostępu przedniego do kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
Komentarz - Prof. Wojciech Kloc (Gdańsk, Olsztyn),
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)
Dr n. med. Arkadiusz Podkowiński
15.00-15.30 Rana płuca, szew płucny ręczny z przeciekiem powietrza
Komentarz - Doc. Marek Sawicki (Lublin)
15.30-15.45 Przerwa kawowa
15.45-17.15 Sesja 3 Zastosowanie środków do uzyskania hemostazy miejscowej
– analiza i dyskusja na podstawie materiałów filmowych – część 2
15.45-16.45 Hemostaza w chirurgii wątroby – rana kłuta wątroby, drążąca rana wątroby uszkodzenie okolicy spływu żył wątrobowych, resekcja wątroby
Komentarz - Prof. Rafał Paluszkiewicz (Warszawa),
Prof. Mariusz Frączek (Warszawa), Prof. Janusz Strzelczyk (Łódź)
16.45-17.00 Częściowe wycięcie nerki z powodu guza - jak zapewnić  hemostazę?
Prof. Andrzej Borówka (Warszawa),
17.00-17.30 NSS - Resekcja częściowa nerki, uszkodzenie żyły głównej dolnej w odcinku podnerkowym
Komentarz - Prof. Andrzej Borówka (Warszawa),
Prof. Bogusław Kędra (Białystok),
Prof. Piotr Paluszkiewicz (Lublin)
17.30 Zakończenie