mod kaf1

mod kaf2b

Portal wiedzy, edukacja, wymiana doświadczeń

Szanowni Państwo,

Krwotoki stanowią problem, który dotyka przede wszystkim pacjentów i ich rodziny. Rozwijające się nauki medyczne, postęp technologiczny oraz nieustanne dążenie do doskonałości sprawia, że lekarze i organizatorzy opieki zdrowotnej, chcąc wpływać na poprawę jakości życia, podejmują działania ograniczające skutki masywnych krwotoków. Nadrzędnym celem naszego Stowarzyszenia jest edukacja i promowanie rozwiązań nowoczesnych, skutecznych, racjonalnych, rozsądnych oraz możliwych do przeprowadzenia. Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne pozwalają medycynie nieść pomoc w sytuacjach w których jeszcze niedawno nie było nadziei.

Członkowie Stowarzyszenia w swojej codziennej praktyce stykają się z problemem masywnych krwotoków i mają motywację, by podjąć trud zmniejszenia ryzyka z nim związanego jak również jego konsekwencji dla komfortu życia pacjenta oraz jego rodziny.

Chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do korzystania z materiałów dostępnych na stronia jak również do uczestnictwa w wszystkich wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków